Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
UPA

bk. uygulama programlama arayüzü