Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
uranyum
  • isim, kimya Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03, yoğunluğu 18,7 olan, 1800 °C'ye doğru eriyen, demir görünüşünde, nükleer enerji elde etmede kullanılan bir element (simgesi U)
Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
Uranyum

Sembolü U, atom numarası 92, atom kütlesi 238,0289 g olan doğada peşblend (UO2) şeklinde, okyanuslarda çözünmüş olarak bulunan ,nükleer yakıt üretiminde önemli bir element.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
uranyum

(kimya)

Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü
uranyum

Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,07 olan doğal radyoaktif element.

Vikipedi
Uranyum

Uranyum, radyoaktif bir kimyasal elementtir. Simgesi "U"dur. 1789 yılında Martin Heinrich Klaaproth tarafından keşfedilmiş ve 1841 yılında Eugene-Melchior Peligot tarafından izole edilmiştir. Uranyum ilk zamanda radyoaktivite ile ilgili fazla bilgi sahibi olunmadığından diğer elementler gibi zannedilse de, 1896 yılında bilim tarihinin önemli isimlerinden olan Dimitri Mendeleyev’in çalışmalarıyla radyoaktif bir element olduğu ispatlanmıştır.

Uranyum, cama katıldığı zaman ilginç sarı-yeşil bir renk verir. yüksek radyoaktif elementtir. Yüksek yoğunluğa sahiptir. Çelikten daha yumuşaktır.Kurşundan %65 daha yoğundur. 3 tane allotropu vardır. Kolayca yükseltgenir ve ısıtıldığında yanar. Klor,kükürt ve azotla az ya da çok kolay bileşir; karbonla uranyum karbürü (UC2), uranyum karbür de suyla bozunarak hidrojen ve hidrokarbonları verir. Uranyum metali, hidroklorik asit ve sülfürik asit içinde kolayca çözünerek dört değerli uranyum tuzlarını oluşturur; nitrik asit içinde dinginleşir.

  • Alfa (ortorombik) 667.7 °C nin üzerinde kararlıdır.
  • Beta (tetragonal) 667.7 - 774.8 °C arasında kararlıdır.
  • Gama (kübik) 774.8 °C dan erime noktası arasında kararlı (bu sıcaklıkta dövülebilir ve yumuşak formda)

Uranyum mineralleri, uraninit, autinit, tobernit, koffinittir. Minerallerde bulunan uranyum kimyasal reaksiyonlar sonucunda uranyum okside veya diğer formlarına dönüştürülür. Metal olarak uranyum, KUF5 ve UF4 bileşiklerinin elektrolizi ile elde edilir.

Çok saf uranyum ise halojenlerinin termal yanması ile elde edilir.

"uranyum" kelimesinin kullanım örnekleri.

İran’ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nezdindeki Özel Temsilcisi Ali Asger Sultaniye, İstanbul’daki toplantılardan önce “BM kararları, yaptırımlar, tehditler, bilgisayar virüsleri ve hatta askeri saldırı, İran’ın uranyum zenginleştirmesini durdurmayacaktır” dedi.

Zengin petrol, altın,Uranyum ve boksit gibi doğal kaynaklara sahip oaln Çad maalesef bu kaynaklarını değerlendirememektedir.

Siklotronlarda ve laboratuvarlarda çalışan 22 bin kişiden sadece yöneticiler ile 100 civarında kimyacı uranyum zenginleştirdiklerini biliyordu.

Anlaşmayla Tahran yönetimi, çalışmalarını, nükleer güç tesisinde kullanılabilecek yüzde 3 düzeyinde zenginleştirilmiş uranyum üretme kapasitesinde sınırlandırma ve 20 bin olan santrifüj sayısını 10 yıl boyunca 5 bin 60 ile sınırlı tutma sözü verdi.

Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, yapımına devam edilen Arak nükleer reaktörün kapatılmasını ve uranyum zenginleştirmenin durmasını ilk adım olarak gösterdi.