Kelime tanımını bul

Vikipedi
URAP

URAP (University ranking by academic performance) Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.http://tr.urapcenter.org/2011/hakkimizda.php. Bu çalışmaların bir ürünü olan 2016 URAP Dünya Sıralaması 2000 dünya üniversitesini, Türkiye Sıralaması da Türkiye'de yer alan ilk 76 üniversiteyi çeşitli akademik performans kriterlerine göre sıralamaktadır.

URAP sıralamaları üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. URAP'ın hedefi, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır.

Yöntem[ değiştir]