Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
urasil

RNA’nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
urasil

Yalnızca RNA’nın yapısına katılan bir pirimidin bazı.

Vikipedi
Urasil

Urasil, RNA'nın yapısındaki dört bazdan birisidir. Üç pirimidin'den birisidir. DNA'da urasil yerine timin kullanılır. Timin gibi, urasil de adenin ile iki hidrojen bağı kullanarak bir baz çifti oluşturabilir. Urasil ile timin arasındaki fark, urasilde timindeki metil grubunun olmamasıdır. Urasil, timinle karşılaştırılırsa, sitozin'e daha kolay bozunur.

Urasil 2- oksi-4- oksi pirimidin olarak da bilinir.