Kelime tanımını bul

Tarama Sözlüğü
urulmak
  1. Dikilmek, kurulmak, yapılmak, vazolunmak.

  2. Vurulmak, çarpılmak.

  3. Giydirilmek, takılmak, konulmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
urulmak

Vurulmak