Kelime tanımını bul

Vikipedi
Vicenza

Vicenza (Veneto lehçesi: Vicensa) kuzey İtalya'da Veneto bölgesinde, merkezi olduğu Vicenzo ili'de bulunan bir tarihsel ve sanayi şehri ve bir komün'dür. Şehir "Monte Berico Dağı"'nın kuzey eteklerinde ve "Bacchiglione Irmağı" kıyısından kuruludur.

Vicenza'nın belediye sınırları içindeki nüfusu 30 Haziran 2016 tahmini ile nüfusu 112,408 kişidir ve 80 km² yüzölçümü ile nüfus yoğunluğu 1 395.16 kişi/km² olmaktadır.İtalyan İstatistik Enstitüsü İSTAT tahmini Şehrin etrafından bulunan şehirleşmiş metropoliten bölgenin nüfusu ise takriben 250 bin kişidir.

Vicenza iktisaden, sosyal ve kültürel bakımdan gayet hareketli kosmopolit bir şehirdir. Şehir içinde bulunan çok sayıda müze, güzel sanatlar galerileri, meydanlar, villalar, mimari öneme haiz kiliseler ve gayet şık Rönesans dönemi mimarisi ile tarihsel ve kültürel olarak büyük zenginlikler göstermektedir. Şehrin etrafından bulunan bölgede birçok mimar Palladio tasarımı villalar, yine mimar Palladio tasarımı Olimpico Tiyatrosu (Teatro Olimpico) ve birçok diğer Palladio tasarımı binalar ile 1994'ten itibaren "Vicenza şehri ve Veneto Palladio Vilları" UNESCO Dünya Mirasları listesine dahil edilmiştir.

Vicenza şehri sanayi malları ihracat hacmi itibarı ile İtalya'nın üçüncü büyük sanayi şehridir. Şehirde bulunan en önemli sanayiler şehirde yaşayan binlerce işçiyi istihdam eden tekstil ve demir-çelik sanayileri olup bunlar şehir ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. İtalya'da bulunan altın ve mücevherat takı üreten sanayinin %20'si Vicenza şehrinde konumlanmıştır. Şehir ekonomisinde önemli olan diğer sektör arasında makine mühendislik ve bilgisayar donanım endüstrileri gelmektedir.Bilgisayar için ilk ticari mikroişlemci ortaya çıkartan araştırma grubunun başında bulunan Frederico Faggin Vicenza doğumludur. Faggin hakkında makale