Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
YAC

bk. maya yapay kromozomu