Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
zelbe

Öküzün boyunduruktan çıkmaması için, boyunduruğa geçirilmiş eğri değnek