Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
öncelik
  • isim Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
    "Bu olayda dikkate değer olan, neye öncelik verildiğinin anlaşılmasıdır." - İ. Özel
Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim
öncelik
  1. Bir şeyi ötekine karşı yeğleme, üstün tutma.

  2. Diğer nesnelerden daha üstün tutulan.

Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü
öncelik

rüchan. ~ hakkı: rüchan hakkı.

Bilişim Terimleri Sözlüğü
öncelik
  1. Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sırasını belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç.

  2. Dizgeyi oluşturan donanım birimlerinden gelen uyarıları tutarlı biçimde işleyebilmek üzere tanımlanan sıradüzen.

Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü
öncelik

Paris Birliği Anlaşması'na göre, bir yıllık kütüğe yazım süresi.

"öncelik" kelimesinin kullanım örnekleri.

Kira sözleşmesinin olmadığını ve taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulunduğunu ifade eden Akyürek, “Ancak parti içindeki dengelerin farklı işlediğinin, aslında ahde vefanın olmadığı, kişilerin çıkarlarına öncelik verildiğini ben arkadaşlarım çok acı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu tatbikatı düzenlemedeki temel amacımız ise Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hazırlanan Sivas İl Afet Müdahale Planı'na göre varsa eksik ve aksak yönlerimiz varsa afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları öncelik sırasına göre ve ahenkli bir şekilde yürütmektir" dedi.

Yeni Megane HB ve Coupe’nin iç mekanlarında ergonomi ve konfora öncelik verilirken, araçlar, renkli animasyonu okumayı kolaylaştıran analojik ve dijital ekranlı gösterge paneline sahip bulunuyor.

İL DIŞINDA ÖĞRENCİSİ OLANA ATAMADA ÖNCELİK Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge taslağında da şu düzenlemeler yer alıyor: -Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması sağlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi lise, ve üniversite düzeyinde çalışmaların öncelik kazanması, ilçenin sağlıklı su sorunu için acil eylem planı uygulaması,yol çalışmalarının aksaklığı, Babuk Bey Vakfı ve şartlarının araştırılması ve ilçeyi ilgilendirilen sorunlarda fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Bunu bir sıraya koymak lazım ama bu sıranın bir öncelik sırası olmadığını kesinlikle belirtilmek istiyorum.

Öncelik kapasiteli oyuncuları bir arada tutabilmek sonraki aşama ise bu oyuncuları sistem etrafında birleştirebilmek.

Derelerin üzerine yapılan köprü inşaatlarına öncelik verilirken yolun bazı etaplarının da bitiği belirtiliyor.

Kadronun yaşlı olmasının da etkisiyle bonservisli genç oyunculara öncelik tanımayı düşünen transfer komitesi, şampiyonluğun kaçması ve Şampiyonlar ligi gelirinden mahrum kalınacak olması sebebiyle önceliği yine tecrübeli kiralık oyunculara verecek.

İncir çekirdeğini doldurmayacak tartışmalarla debelenmek yerine, vizyon açmak öncelik olmalı.

Daha sonra okulların son durumu, ücretli öğretmen alımı, taşımalı eğitim, donatım hizmetleri ile ücretsiz kitap dağıtımı, pansiyonların durumu, okul güvenliği, okul kantinlerinin denetimi, sürekli eğitim merkezlerinin daha aktif hale getirilmesi, engelli öğrencilerin üniversiteye hazırlık kurslarında öncelik verilmesi, devamsız öğrencilerin okula devamının sağlanması, değerler eğitimi, okul aile birlikleri, MTSK sınavları, okul denetimleri, çalışan personel durumu, öğrencilerin liseye kayıtları gibi konularda değerlendirmeler yapıldı.

Bizim için öncelik devlet sevgisi gelmektedir, sözde Ermeni soykırımı yalanı da devletimizi yurt dışında zor duruma sokup karalama politikasına dönüşüyorsa bizlerde milli bir düşünceye sahip olan siyasi parti olarak karşısına dikilmek görevimizdir.

Heyet tarafından her bir dağıtım bölgesindeki denetlenen sayaçların tüketim miktarları ölçülerek kayıt altına alınacak ve şüpheli durum arz eden veya kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara öncelik verilecek.

Hastaların tedavi alacağı sağlık kuruluşunu ve hekimini seçme, kendi sağlık bilgileriyle ilgili her türlü kayda ulaşma ve hatalı, eksik bilgiler bulunması halinde düzelttirme gibi birçok hakkının olduğunu belirten Özcan, acil, engelli, 65 yaş üstü hastalar gibi öncelikli hasta grubunda bulunanların öncelik sırasını belirlemeleri konusunda sağlık kuruluşundan talep hakkını anlattı.

Bakan ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre, barışta ve savaşta personel teminiyle asker alma hizmetlerini, silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayi hizmetlerini, sağlık ve veteriner hizmetlerini, inşaat, emlak, iskan ve enfrastrüktür hizmetlerini yerine getirecek.