Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
elçik

(I) bk. elcike

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
elçik

Küçük el.