Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
elci
  • isim Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
    "Elci, sen akran, iyi bir oğlan bize avans verecek." - O. Kemal
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
elci
  1. İnsana alışkın hayvan.

  2. Davar sürülerinin önünde giden koyun ya da keçi.