Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
elicek
  1. Ekin döğmekte kullanılan dirsekli deynek. (Beyceli *Fatsa -Ordu)

  2. Ekin biçilirken tırpanın elle tutulan kısmı. (-Amasya)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
elicek
  1. İplik bükülen çıkrığın el ile tutulan yeri.

  2. El değirmenini çevirmek için el ile tutulan yer.

  3. Boyunduruğun ileri gitmemesi için kullanılan ağaç araç.

  4. Yayıkların içinde hareket ettirilen, ağaçtan yapılmış kol.

  5. Çıkrık.

  6. Bulgur çekme taşlarının arasına konulan delikli ağaç parça.