Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
incelik
  • isim İnce olma durumu
  • İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket
    "Yüzündeki incelik, olgunluk onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor." - H. E. Adıvar
  • Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri
    "Bir sihirbaz inceliği ile başlayan iş, bir hamal kabalığı ile bitirilmeli ki neticeye aklı ersin." - N. F. Kısakürek
  • Ayrıntı
    "Necati'ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım." - O. Kemal
Yazın Terimleri Sözlüğü
incelik

Derin, güzel nükteler içeren anlatım niteliği: (Fatih'in uhuvvet-i islâmiye üzerine tesis-i müddea ederek mülk ve malının nısfını talep eden dervişe: "-Hele şu bir akçeyi al git öteki kardeşlerimiz duyarsa hissene o kadar da isabet etmez" (NAMIK KEMAL, Evrak-ı Perişan) yolundaki nükteli karşılığı gibi.)

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
incelik

Bir ölçümün küçük ayrımları yansıtma yeteneği.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü
incelik

(Söz sanatı terimi) Üslûpta ince, hafif ve zarif değişiklik.

Fizik Terimleri Sözlüğü
incelik

Bir veriler öbeğinin, ortalama değerinden sapmaları için bir ölçü oluşturan salt ya da bağıl yanılgı ile belirlenen duyarlık kertesi.

"incelik" kelimesinin kullanım örnekleri.

Altın cevheri, ustasının elinde nadide bir mücevhere nasıl dönüşüyorsa, gençlik cevheri de öğretmenlerimizin elinde dikkat, sabır, fedakarlık, incelik, emek ve göz nuruyla kıymet biçilmez bir mücevhere dönüşmektedir.

Herkes için incelik ve hoşgörü, kadınlar için de hanımefendilik ister.

Çünkü zevkin olduğu yerde muhakkak muhabbet vardır, aşk vardır, incelik vardır, nezaket vardır, nezafet vardır, güzellik vardır.

Kaynaklarımıza baktığımızda bilge ve gönül ustası nüktedan olarak geçmekte yani incelik zekasını gösteriyor ve ince bir zekaya sahiptir.