Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
lobe

Kucak iriliğinde ekin yığını