Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
manguf
  1. Kötü, uğursuz.

  2. Yıpranmış, yaşlanmış (kimse).

  3. Bakımsız kalmış ve yıkılacak duruma gelmiş yapı.