Kelime tanımını bul

Vikipedi
Monofobi

Autofobi, aynı zamanda monofobi, isolofobi, veya eremofobi olarak adlandırılan, yalnız kalma fobisidir; bencil olma korkusu, veya yalnız kalma korkusudur. Hastaların fiziksel olarak hasta olmaları gerekmez, ama gözardı edildiklerini ya da sevilmediklerini düşünürler. İfade edilenin aksine, kelimenin anlamı, autofobiyi "kendinden korkma" olarak tanımlamaz. Bozukluk tipik olarak diğer anksiyete bozukluklarından kaynaklanır ve bunlarla ilişkilidir.

Autofobi, agorafobi gibi diğer bazı fobilerle birlikte olabilir ve genellikle agorafobik kümenin bir parçası olarak kabul edilir. Bu, monofobinin bazı anksiyete bozuklukları ve hiperventilasyon bozuklukları ile aynı özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor. Agorafobik kümeye dahil bir fobisi olan kişilerin ana kaygısı acil durumlarda yardım almaktır. Bu, insanlarda halka karışma, bir kalabalığa yakalanma, yalnız olma ya da sıkışma korkusuna sahip olması demektir.

Monofobi, agorafobi (Halka girme korkusu ya da büyük kalabalığa yakalanma korkusu), kendinden nefret etme, veya sosyal kaygı ile benzer olsalar bile aynı şey değildirler. Diğer fobilerle beraber olma durumu olan bir spesifik bir fobidir.