Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
RCA

Hint yağı bitkisinin (Ricinus communis) tohumundan çıkarılan lektinler ailesi.