Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
sütlâbi

Kuşlar (Aves) sınıfının, kazlar (Anseriformes) takımının, ördekgiller (Anatidae) familyasından, uzunluğu 40 cm kadar olan, beyaz renkli ve lekeli, Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da ormanlık ve su kenarlarında, kışın deniz, göl ve nehir kenarlarında yaşayan, Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde kışlayan göçmen bir tür. Küçük testere gagalı ördek.