Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
sibe

Sözünde direnme, iddialaşma, inatlaşma.