Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
tahammülsüz
  • sıfat Tahammülü olmayan
    "Yorgun, tahammülsüz, aşkı taşımaya kabiliyetsiz bir hâldeyim." - H. C. Yalçın

"tahammülsüz" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bütün Müslümanları incitecek sapkın, tahammülsüz, barbar zihinlerin kitabımız hakkında ortaya attıkları bağnaz fikirleri ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz, tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz.

İktidar değişimi ihtimalinin olmadığı ülkelerde demokrasiden bahsedilemeyeceğini ifade eden Bahçeli, AKP hükümetinin enerjisinin bittiği, dermanının tükendiği, tahammülsüz bir ruh hali içinde kendi kendiyi yemeye başlayan siyasal bir garabete dönüştüğünü savundu.

Böylece örgütün ideolojisi benimsetilmiş olur, örgüte ve ideolojisine daha sıkı bağlanması için gençlerin aileleri ile olan bağı koparılır ve akabinde ülke problemleri ezilmişlik, haksızlık, duygusu anlattırılan gençler aşırı tepki veren tahammülsüz bir kişiliğe büründürülerek militan kimliği kazandırılmaya çalışır.