Harflere göre kelime arama

Bildiğiniz ilk harfleri gördüğünüz boş kutulara girmeniz gerekiyor. Yanında bulunan “artı” ve “eksi” seçeneklerini kullanarak kelimelerin uzunluğunu belirleyebilir veya belirsiz harf sayısı seçebilirsiniz. Sonuç olarak harf sayısına bağlı bloklar halinde bir kelimelerin listesi sunulacaktır.

Word usage examples

Bozdağ, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, etrafta, içeride ve dışarıda olan bitene baktıklarında, Türkiye'nin birliğini, bölünmezliğini, huzurunu, istikrarını, güven ortamını halkın sigortasıyla sigortalama ihtiyacı doğduğunu bildirdi.

Sigortalama işlemlerinin yürütümü, emeklilik sistemlerinin yönetimi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi 4 ana alanda çok güçlü kurumsal yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tarsim kapsamında sigortalama sürecinin 28 Şubat 2018 son tarih olduğunu üreticimize hatırlatmak istiyoruz.

Satoğlu, bir önceki yıla göre büyükbaş hayvanlarda sigortalama oranının yüzde 49, küçükbaşlarda yüzde 43 olduğunu kaydetti.

Şirketler tek başına bunu karşılayacak kuvvette olmadığı için tekrardan sigortalama dediğimiz reasürans yapısı ile şirketin risklerini paylaşım usulüyle yurt dışındaki başka şirketlere satıyoruz.