Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
mahsıl

< Ar. mahsûl: mahsül. || mal mahsıl yapmak / etmek: yağ, peynir vb. süt mamulleri yapmak, kış için hazırlamak