Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
morfogenez

(Yun. morphe: şekil; genesis: soy) Bir canlının gelişmesi ya da ontogenisi sırasında büyüme ve hücre farklılaşması ile özel şeklini alması olayı.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
morfogenez

Hücrelerin embriyolojik olarak farklılaşması.