Uyak nasıl aranır?

Kafiyesini aradığınız kelimeyi aşağıdaki alana giriniz. Daha özgün bir sonuç almak için bulanık aramayı seçebilirsiniz.

atma kelimesine uygun kafiye

abuklaşma acıkıntıma acıma acımasızlaşma afallaşma ahmaklaşma akkorlaşma akortsuzlaşma aksıma akçıllaşma akıllılaşma akışma alafatıma alafrangalaşma alaysıma alkıma allayıma allaşma allıma almanlaşma altınlaşma alıklaşma alıma alışma anaçlaşma angutlaşma anlayışsızlaşma antikalaşma anıklaşma anılaşma aptallaşma araplaşma arsızlaşma arıklaşma arılaşma aslanlaşma asıma atılganlaşma atışma avallaşma ayaklıma aydınlaşma ayrılaşma ayrılışma ayrımlaşma ayrışma ayılaşma azmanlaşma açma açıklaşma açıma ağaçlaşma ağma ağrıma ağızlaşma aşma aşılıma aşırılaşma babacanlaşma badıma balkıma ballıma balçıklaşma barışma basıklaşma batılılaşma bavlıma bayatsıma bayağılaşma bayraklaşma bayramlaşma bayındırlaşma bayırlaşma bazlaşma bazlıma bazıma bağdaşma bağlılaşma bağrışma bağsağma bağımlaşma bağıtlaşma başkalaşma berraklaşma betonlaşma beyazlaşma bodurlaşma boklaşma boncuklaşma boynuzlaşma bozkırlaşma bozulaşma boğma budalalaşma bukalemunlaşma buluşma bunaklaşma buruklaşma buruşma buzlaşma buğma bâlıma bürokratlaşma bılkıma cadılaşma camlaşma canavarlaşma cansızlaşma cihannüma cimcıma coşkunlaşma cılklaşma cıma cımcıma cıvıldaşma cıvıma dalgınlaşma dalkavuklaşma damaksıllaşma dangalaklaşma danışma dazkırlaşma delikanlılaşma demokratlaşma destanlaşma dindarlaşma dinozorlaşma doluşma domuzlaşma donuklaşma doygunlaşma doğallaşma doğma dudaksıllaşma duruşma duyarlılaşma duyarsızlaşma dıma dırlaşma dışsallaşma ebeğimsağma eldığma eleğimsağma eneğimsağma facialaşma farklılaşma farıma fatıma felenıma fenalaşma fettanlaşma filozoflaşma florışıma fosforlarıma fosforışıma fıkırdaşma gagalaşma gazlaşma gağma gecekondulaşma gruplaşma gümrahlaşma gıdıma gıntıma haklaşma hamaratlaşma hamlaşma hantallaşma haraplaşma hartıma harzıma haylazlaşma hayvanlaşma helezonlaşma helvalaşma hesaplaşma horozlaşma hovardalaşma hristiyanlaşma huysuzlaşma hüma hıma hırtıma hırçınlaşma hırıldaşma hıyarlaşma ihtisaslaşma ilahlaşma imkânsızlaşma ineğimsağma insanlaşma islamlaşma kabaklaşma kabalaşma kabuklaşma kadrolaşma kakıma kakışma kalabalıklaşma kalgıma kalkışma kalplaşma kalınlaşma kalıplaşma kamburlaşma kamusallaşma kamçılaşma kanunlaşma kapışma karamsarlaşma kararlaşma kargıma kartlaşma karıma karşılaşma karşıtlaşma katmanlaşma katışma kaynaşma kazıma kaçma kaçışma kaşıma kitaplaşma koklaşma kolıma kubaşma kucaklaşma kurallaşma kurnazlaşma kurtlaşma kurulaşma kurumsallaşma kurşunlaşma kutuplaşma kıcıma kıltıma kılıksızlaşma kılıçlaşma kımkıma kındıma kıntıma kıpırdaşma kırlaşma kırışma kısırlaşma kıtlaşma kıyışma kızgınlaşma macunlaşma madaralaşma mafyalaşma maharıma mahrıma mahzunlaşma malağma malyağma malıma mankurtlaşma mantarlaşma manyaklaşma markalaşma marsıma maymunlaşma mağma melağma meşrulaşma monotonlaşma morlaşma moruklaşma mumlaşma mutaassıplaşma muzırlaşma mıhlıma mıncıma mızıma nallıma nazlaşma nazıma nitratlaşma oburlaşma okullulaşma olanaksızlaşma olgunlaşma onaşma oraklaşma oynaşma ozanlaşma oğma papağanlaşma parlaklaşma paylaşma pısırıklaşma randevulaşma rastlaşma robotlaşma romanlaşma ruslaşma sabunlaşma salaklaşma salkıma salozlaşma sanatlaşma sancıma sapıklaşma sarhoşlaşma sasıma savuşma saydamlaşma sayışma saçma sağma sağırlaşma sendikalaşma silikatlaşma siyahlaşma sloganlaşma softalaşma soluklaşma sorumsuzlaşma soruşma soysuzlaşma soğuklaşma sucuklaşma suskunlaşma sıcaklaşma sıhboğma sıma sıradanlaşma sırıma sıvaşma sığma sığışma tansıma tanıma tanışma tartışma tatlılaşma taşıllaşma taşıma telefonlaşma tokalaşma tonlulaşma toplaşma toplumlaşma toslaşma tozlaşma tunçlaşma turunculaşma tutarsızlaşma tutuculaşma tıkışma uluslaşma unıma urlaşma ustalaşma usuğma uyanıklaşma uydulaşma uysallaşma uyuzlaşma uçuklaşma uçurumlaşma uğraşma varsıllaşma vedalaşma vuruşma vıcırdaşma yabansıma yadsıma yaklaşma yakınlaşma yalabıma yalıma yalınlaşma yanaşma yansıma yapılaşma yapışma yardımlaşma yasallaşma yatkınlaşma yavanlaşma yavaşıma yaygınlaşma yazışma yağma yerden-yığma yobazlaşma yoklaşma yosunlaşma yoğunlaşma yoğuşma yumuşaklaşma yıkışma yıldızlaşma yılışma yığma yığılışma zağma zirzoplaşma zıtlaşma çakmaklaşma çakışma çalkıma çaltıma çalışma çapkıma çapkınlaşma çaprazlaşma çarpışma çaylaklaşma çağcıllaşma çağdaşlaşma çağma çağrışma çopurlaşma çıkkınlaşma çıkışma çıma çıplaklaşma çırpışma ılıma ıma ımzıma ırmaklaşma ıñrıma ığıma ışıma şakalaşma şakıma şapşallaşma şarklılaşma şarlatanlaşma şavkıma şaşma şişmanlaşma şuursuzlaşma şıklaşma şıma