Uyak nasıl aranır?

Kafiyesini aradığınız kelimeyi aşağıdaki alana giriniz. Daha özgün bir sonuç almak için bulanık aramayı seçebilirsiniz.

neticelendirebilme kelimesine uygun kafiye

abideleşme acayipleşme aceleleşme acemileşme acemleşme adileşme ahitleşme aksileşme aktifleşme aktüelleşme amipleşme anarşistleşme anonimleşme antipatikleşme apseleşme arabeskleşme asabileşme asileşme askerîleşme azelleşme açgözlüleşme badikleşme basitleşme bebekleşme becelleşme beceriksizleşme bedbinleşme bedenleşme bediileşme bekleşme belirginleşme belirleşme belirsizleşme bencilleşme bengileşme benzersizleşme benzeşme bereketsizleşme bezginleşme beşme bileşme bilgeleşme bilginleşme bilgisizleşme bilimselleşme bilinçsizleşme bilişme binişme bireyleşme bireyselleşme birikişme birleşme bitişme bitkileşme bitkinleşme biçimsizleşme biçme bonkörleşme bölgeselleşme bölüşme bülbülleşme bürüme bütünleşme büyüme büzüşme cahilleşme cazibeleşme cazipleşme cebelleşme cehennemleşme cemaatleşme cenkleşme cennetleşme cepheleşme ciddileşme cilveleşme cinleşme cisimleşme cömertleşme cüceleşme dandikleşme demirleşme demodeleşme dengesizleşme depreşme derinleşme derişme dernekleşme destekleşme devleşme deyimleşme değersizleşme değişme değme deşme didişme dikenleşme dinamikleşme dinginleşme dinsizleşme dinçleşme dirençsizleşme direşme dirileşme divaneleşme dizeleşme dizgeleşme dişileşme doğme dramatikleşme dönüşme döğme dürtüşme düğme düşkünleşme düşme ebedîleşme eblehleşme edepsizleşme edilgenleşme efeleşme efendileşme efsaneleşme ehlîleşme ekleşme elifnağme elleşme enayileşme endüstrileşme enginleşme ergenleşme erginleşme erinleşme erişme esenleşme eskileşme esmerleşme esnekleşme esterleşme etkileşme etkinleşme etkisizleşme evcilleşme evrenselleşme ez-zamîme ezgileşme eğleşme eğme eşekleşme eşitleşme eşleşme eşme fakirleşme fanatikleşme faşistleşme fersizleşme fingirdeşme formülleşme fosilleşme frenkleşme füme garipleşme gelişme genelleşme genizsilleşme genleşme gençleşme gerginleşme gerçekleşme geçersizleşme geçimsizleşme geçişme geçme gicişme girişme globalleşme granitleşme gölleşme görüşme göçme göçmenleşme göçüşme göğüsleşme güdükleşme gülünçleşme gülüşme güme güncelleşme gürbüzleşme güreşme gürleşme güzelleşme güçleşme haberleşme hainleşme hayalîleşme helalleşme helmeleşme hengâme hibritleşme hinleşme hinoğluhinleşme hizipleşme holdingleşme hâlsizleşme hümanistleşme hüğme ikileşme ikizleşme iletişme ilginçleşme ilişme ilkeleşme ilkelleşme ilsizleşme irileşme isimleşme itişme itleşme izomerleşme içme işaretleşme jelleşme kahpeleşme kalenderleşme kalkerleşme kandilleşme kangrenleşme kanserleşme kapitalistleşme kartelleşme katileşme katmerleşme kavileşme kavilleşme kekemeleşme kelimeleşme kelleşme kemikleşme kentleşme kentlileşme keratinleşme kesinleşme kesişme keskinleşme keçeleşme keşikleşme kireçleşme kişileşme klikleşme klişeleşme knıme kolektifleşme komikleşme kondenseleşme kooperatifleşme kopolimerleşme kristalleşme kronikleşme kurşunileşme köhneleşme kökleşme köleleşme kömürleşme köpekleşme körleşme kötüleşme kötümserleşme kötürümleşme közleşme küfürleşme kültürsüzleşme küme kümeleşme küreselleşme kürüme küskünleşme küsüşme kütinleşme kütleşme kütükleşme küçükleşme kırtıpilleşme laikleşme laubalileşme lazıme legalleşme maddeleşme maddileşme madenselleşme magazinleşme mahallîleşme mahkemeleşme mahşerleşme marjinalleşme mavileşme medenileşme melezleşme meleşme merkezleşme merkezîleşme mermerleşme millîleşme minyatürleşme mitleşme muzipleşme mâ-lezîme müesseseleşme müstehcenleşme müstemlekeleşme müzminleşme müşkülleşme mıme nankörleşme nazikleşme nağme neticeleşme netleşme normalleşme nöbetleşme nötrleşme opalleşme operatörleşme partileşme pasifleşme pekişme pekleşme peltekleşme pembeleşme pençeleşme perçinleşme pesleşme peynirleşme pisleşme piçleşme pişme polimerleşme profesyonelleşme proleterleşme pörsüme rakıme rasyonelleşme resimleşme resmîleşme restleşme rezilleşme s/mıme sabitleşme sadeleşme sahileşme sakinleşme samimileşme sanayileşme sathileşme sembolleşme semeleşme semizleşme senetleşme serbestleşme serinleşme sersemleşme serserileşme sessizleşme sevişme seyrekleşme seçkinleşme seçme simgeleşme sinsileşme sirkeleşme sistemleşme sivilleşme sivrileşme sosyalleşme sölpüme sömürgeleşme sövüşme söyleşme sözleşme sözlükleşme süblimleşme süflileşme süngerleşme süngüleşme süreğenleşme sürtükleşme sürtüşme sürüme süzgünleşme süğme tabiileşme tazeleşme tebeşirleşme tedirginleşme tekdüzeleşme tekelleşme tembelleşme tepişme terbiyesizleşme tercüme tersleşme tetikleşme tezleşme tilkileşme tiritleşme tirşeleşme titizleşme titrekleşme titreşme trajikleşme tümsekleşme tümörleşme tüğme vahimleşme vahşileşme vazgeçme verimsizleşme yabanileşme yedekleşme yenileşme yenişme yerleşme yetişme yetkinleşme yiğitleşme yöreselleşme yülüme yüzeyleşme yüzeyselleşme yüzleşme yüzsüzleşme zindeleşme zombileşme züppeleşme züğürtleşme çekingenleşme çelebileşme çelikleşme çelişme çeneleşme çeteleşme çetinleşme çetrefilleşme çevikleşme çifteleşme çiftleşme çingeneleşme çirkefleşme çirkinleşme çiçekleşme çökkünleşme çöküşme çölleşme çözümsüzleşme çözüşme çöğme çürüme öbekleşme ödeşme ödünçleşme ölçüşme ölümsüzleşme öpüşme örtüşme ötekileşme ötümlüleşme ötümsüzleşme ötüşme özdeşleşme özerkleşme özgünleşme özgürleşme özleşme öğme öğürleşme üleşme ürkekleşme ürüme ürüşme üstünleşme üçleşme üğme üşme üşüme üşüşme şahinleşme şairleşme şebekleşme şehirleşme şehirlileşme şekerleşme şekilleşme şirketleşme şistleşme şişme